R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat d'Hospitalització breu i Urgències Psiquiàtriques
Durada
7 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització d'Aguts de Psiquiatria d'Adults. Unitat d'Hospitalització a Domicili Unitat d'Urgències de Psiquiatria, ambdues de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Neurologia (Unitat d'Hospitalització i consultes externes de Neurologia)
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat de Demències del Servei de Neurologia de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Medicina Interna
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urgències Medicina de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
Àrees Bàsiques de Salut (CAP Borrell, CAP Casanova, CAP Les Corts)

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Psiquiatria infantil i de l'Adolescència
Durada
4 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització d'Aguts de Psiquiatria Infantil i Juvenil. Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària, ambdues de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Psiquiatria psicosomàtica i Enllaç
Durada
3 mesos
Lloc
Psiquiatria de Consulta d'Enllaç de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Alcoholisme i altres addiccions
Durada
2 mesos
Lloc
Centre d'Atenció i Seguiment
Rotació
Rehabilitació Psiquiàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital de Dia de Psiquiatria d'Adults de l'Hospital Clínic de Barcelona i Unitat de Subaguts Numància Salut Mental “Parc Sanitari Sant Joan de Déu"

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Psiquiatria Comunitària
Durada
9 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Adults “Esquerra de l’Eixample” Hospital de Dia de Psiquiatria d'Adults de l'Hospital Clínic Barcelona
Rotació
Rehabilitació Psiquiàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital de Dia de Psiquiatria d'Adults de l'Hospital Clínic de Barcelona i Servei de Rehabilitació Comunitària CPB (Servei de Salut Mental)

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Trajecte A: Psiquiatria infantil i de l'adolescència; Gerontopsiquiatria; Alcoholisme i altres addiccions, Psicoterapias
Durada
7 mesos
Lloc
Trajecte A: diferents unitats de l'Hospital Clínic (7 amb rotació externa i 11 mesos si no es realitza)
Rotació
Trajecte B: Àrees pròpies de la formació nuclear i específica: Hospitalització Psiquiàtrica, Rehabilitació, Psiquiatria d'Enllaç Noves àrees: Trastorn bipolar, Esquizofrènia, Psiquiatria Perinatal, Agressions sexuals
Durada
7 mesos
Lloc
Trajecte B: diferents unitats de l'Hospital Clínic de Barcelona (7 amb rotació externa i 11 mesos si no es realitza) Noves àrees: Unitat Trastorn Bipolar. Unitat d'Esquizofrènia. Unitat de Gerontopsiquiatria. Unitat de Salut Mental Perinatal. Unitat d'A
Rotació
Rotació Externa (opcional)
Durada
4 mesos
Lloc
Rotació externa en un altre dispositiu (nacional o internacional) en Unitats de Psiquiatria específiques acreditades (a escollir i segons normativa oficial)

Sobre l'especialitat

Cita de