R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Medicina d'Urgències
Rotació
Medicina d'Urgències
Durada
2 mesos
Lloc
Medicina d'Urgències
Rotació
Pneumologia
Durada
2 mesos
Lloc
Medicina d'Urgències
Rotació
Cardiologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Interna
Rotació
radiodiagnòstic
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Medicina Interna
Rotació
Cirurgia major ambulatòria
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Medicina Interna
Rotació
Oftalmologia
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Medicina Interna

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Urologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anestesiologia i Reanimació
Rotació
Ginecologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anestesiologia i Reanimació
Rotació
Cirurgia major ambulatòria 2 i 3
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Anestesiologia i Reanimació
Rotació
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Anestesiologia i Reanimació
Rotació
Cirurgia General i Aparell Digestiu
Durada
4 mesos
Lloc
Quiròfan d'Urgències
Rotació
ORL, Maxil·lofacial i Reparadora (Cremats)
Durada
3 mesos
Lloc
Quiròfan d'Urgències
Rotació
Clínica del Dolor
Durada
2 mesos
Lloc
Quiròfan d'Urgències
Rotació
Neurocirugia
Durada
3 mesos
Lloc
Quiròfan d'Urgències
Rotació
UCI Quirúrgica
Durada
3 mesos
Lloc
Quiròfan d'Urgències
Rotació
Obstetrícia
Durada
1 mes
Lloc
Maternitat - Guàrdies d'Obstetrícia
Rotació
Cirugia Pediàtrica
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu

R3

Rotació
Durada
Lloc

R4

Rotació
Durada
Lloc

Sobre l'especialitat

Cita de