R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna
Durada
2 mesos
Lloc
Medicina Interna
Rotació
Pneumologia
Durada
1 mes
Lloc
Pneumologia
Rotació
Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Nefrologia
Rotació
Digestiu
Durada
1 mes
Lloc
Digestiu
Rotació
Endocrinologia i diabetis
Durada
1 mes
Lloc
Endocrinologia i diabetis
Rotació
Urgències mèdiques
Durada
1 mes
Lloc
Urgències mèdiques
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
CAPSBE

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hospitalització en Cardiologia
Durada
3 mesos
Lloc
Sala de Cardiologia
Rotació
Cures Intermèdies Cardiologia
Durada
3 mesos
Lloc
UCCA
Rotació
Proves d'esforç i medicina nuclear i Rehabilitació cardíaca
Durada
4 mesos
Lloc
Centre diagnòstic de Cardiologia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cures Intensives Cardiologia - Unitat Coronària
Durada
5 mesos
Lloc
UCCA
Rotació
Imatge cardíaca (ecocardiografia / RMC i CT coronari)
Durada
5 mesos
Lloc
C. Diagnòstic
Rotació
Consulta externa Cardiologia
Durada
4 mesos
Lloc
Consulta externa

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Urgències cardiologia i UCCA
Durada
4 mesos
Lloc
Urgències HCB i UCCA
Rotació
Insuficiència Cardíaca i Trasplantament
Durada
3 mesos
Lloc
Unitat IC HCB
Rotació
Cardiologia Pediàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu
Rotació
Cirurgia Cardiovascular (CCV) i UCI postoperats
Durada
1 mes
Lloc
Servei CCV

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hemodinàmica i Cardiologia intervencionista
Durada
5 mesos
Lloc
Unitat d'Hemodinàmica
Rotació
Unitat d'Arítmies
Durada
3 mesos
Lloc
Unitat d'Arítmies
Rotació
Rotació optativa
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat d'Arítmies

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats