R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna
Durada
2 mesos
Lloc
Medicina Interna
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
CAPSBE
Rotació
Pneumologia
Durada
1.75 mesos
Lloc
Pneumologia
Rotació
Nefrologia
Durada
1.75 mesos
Lloc
Nefrologia
Rotació
Digestiu
Durada
1.75 mesos
Lloc
Digestiu
Rotació
Endocrinologia i diabetis
Durada
1 mes
Lloc
Endocrinologia i diabetis
Rotació
Urgències mèdiques
Durada
1.75 mesos
Lloc
Urgències mèdiques

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hospitalització en Cardiologia
Durada
3.5 mesos
Lloc
Sala de Cardiologia
Rotació
Cures Intermèdies Cardiologia
Durada
3.5 mesos
Lloc
UCCA
Rotació
Proves d'Esforç i Medicina Nuclear
Durada
2 mesos
Lloc
Centre diagnòstic de Cardiologia
Rotació
Imagen Cardíaca (Ecocardiografía)
Durada
2 mesos
Lloc
Centro Diagnóstico de Cardiología

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cuidados Cardiológicos Agudos (UCCA)
Durada
5.5 mesos
Lloc
UCCA
Rotació
Imagen Cardíaca (Ecocardiografía, RMC y CT Coronario)
Durada
5.5 mesos
Lloc
C. Diagnòstic
Rotació
Consulta Externa Cardiologia (Rotació 1 día setmanal)
Durada
4 mesos
Lloc
Consulta Externa de l'Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Urgències cardiologia i UCCA
Durada
4 mesos
Lloc
Urgències HCB i UCCA
Rotació
Insuficiència Cardíaca i Trasplantament
Durada
3 mesos
Lloc
Unitat IC HCB
Rotació
Cardiologia Pediàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu
Rotació
Cirurgia Cardiovascular (CCV) i UCI post-quirúrgica
Durada
1.5 mesos
Lloc
Servei Cirurgia Cardiovascular
Rotació
Electrofisiologia
Durada
3.5 mesos
Lloc
Unitat d'Arítmies

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hemodinàmica i Cardiologia intervencionista
Durada
5.5 mesos
Lloc
Unitat d'Hemodinàmica
Rotació
Insuficiència Cardíaca i Trasplantament
Durada
3.5 mesos
Lloc
Unitat Insuficiència Cardíaca
Rotació
Rotació Optativa
Durada
2 mesos
Lloc

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats