R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Otorinolaringologia General
Durada
11 mesos
Lloc
Servei d'Otorinolaringologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Ronc i síndrome d'apnees del son
Durada
9 mesos
Lloc
Servei d'Otorinolaringologia
Rotació
Rotació externa: Otorinolaringologia Pediàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Oncologia i patologies faringolaríngees
Durada
10 mesos
Lloc
Servei d'Otorinolaringologia
Rotació
Rotació externa: Institut House EAR o Ohio State University
Durada
1 mes
Lloc
House EAR/USA OSU/USA

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Rinologia i base de crani
Durada
11 mesos
Lloc
Servei d'Otorinolaringologia

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats