R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna
Durada
2 mesos
Lloc
Sala Medicina Interna
Rotació
Endocrino
Durada
1 mes
Lloc
Hospital de dia d'Endocrinologia
Rotació
Urgències
Durada
2 mesos
Lloc
Urgències Medicina
Rotació
Urologia
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de diagnòstic urològic
Rotació
Cardiologia
Durada
1 mes
Lloc
Sala de Cardiologia
Rotació
Infeccions
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d'Infeccions
Rotació
Malalties Sistèmiques
Durada
1 mes
Lloc
Sala de Malalties Sistèmiques

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala de Nefrología
Rotació
Cures Intermèdies de Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Cures Intermèdies de Nefrologia
Rotació
Consulta externa de Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Consulta externa de Nefrologia
Rotació
Trasplantament Renal
Durada
2 mesos
Lloc
Sala hospitalització de Trasplantament Renal
Rotació
Diàlisi Peritoneal
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Diàlisi Peritoneal
Rotació
Diàlisi
Durada
1 mes
Lloc
Sala de Diàlisi

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala de Nefrologia
Rotació
Cures Intermèdies de Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Cures Intermèdies de Nefrologia
Rotació
Consulta externa de Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Consulta externa de Nefrologia
Rotació
Trasplantament Renal
Durada
2 mesos
Lloc
Sala hospitalització de Trasplantament Renal
Rotació
Diàlisi Peritoneal
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Diàlisi Peritoneal
Rotació
Diàlisi
Durada
2 mesos
Lloc
Sala de Diàlisi

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cures Intermèdies de Nefrologia
Durada
1 mes
Lloc
Cures Intermèdies de Nefrologia
Rotació
Trasplantament Renal
Durada
1 mes
Lloc
Sala hospitalització de Trasplantament Renal
Rotació
Consulta externa de trasplantament renal
Durada
1 mes
Lloc
Consulta externa de trasplantament renal
Rotació
Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala Nefrología
Rotació
Diàlisi
Durada
2 mesos
Lloc
Diàlisi
Rotació
Rotació optativa
Durada
2 mesos
Lloc
Optatiu
Rotació
Consulta externa de diàlisi
Durada
1 mes
Lloc
Consulta externa de diàlisi

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats