R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna i Geriatria
Durada
6 mesos
Lloc
Sales d’Hospitalització de MDI
Rotació
Urgències-Medicina
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d’Urgències
Rotació
Cardiologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització de Cardiologia o Sala Postcoronària
Rotació
Nefrologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització de Nefrologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Pneumologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització de Pneumologia
Rotació
Digestiu
Durada
3 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització de Gastroenterologia o Hepatologia
Rotació
Neurologia
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització de Neurologia
Rotació
Hospitalització Domicili
Durada
1 mes
Lloc
Sala d’Hospitalització de Neurologia
Rotació
Ortogeriatria
Durada
2 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització de Traumatologia
Rotació
Dermatologia
Durada
1 mes
Lloc
Consultes Externes del Servei de Dermatologia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Malalties autoimmunes
Durada
3 mesos
Lloc
Consultes Externes, Hospital de Dia i Sala d’Hospitalització del Servei de Malalties Autoimmunes
Rotació
Urgències-Medicina
Durada
1 mes
Lloc
Servei d’Urgències
Rotació
Diabetis
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Diabetis del Servei d’Endocrinologia. Consultes Externes i Hospital de Dia
Rotació
Medicina tropical
Durada
1 mes
Lloc
Consultes Externes de Medicina Tropical
Rotació
Medicina Interna i Geriatria
Durada
5 mesos
Lloc
Sales d’Hospitalització de Medicina Interna i Unitat de Geriatria d’Aguts

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cures Intensives
Durada
6 mesos
Lloc
Àrea de Vigilància Intensiva del Servei de Medicina Interna
Rotació
Malalties Infeccioses
Durada
5 mesos
Lloc
Sala d’Hospitalització del Servei de Malalties Infeccioses

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna i Geriatria
Durada
6 mesos
Lloc
Sales d’Hospitalització de Medicina Interna i Unitat de Geriatria d’Aguts
Rotació
Hospital Dia - Pacient Crònic Complex
Durada
1 mes
Lloc
Sales d’Hospitalització de Medicina Interna i Unitat de Geriatria d’Aguts
Rotació
Consulta externa RV/MR
Durada
1 mes
Lloc
Sales d’Hospitalització de Medicina Interna i Unitat de Geriatria d’Aguts
Rotació
Infecció nosocomial
Durada
1 mes
Lloc
Unitat d’Infecció Nosocomial del Servei de Malalties Infeccioses
Rotació
Unitat de Diagnòstic Ràpid
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat de Diagnòstic Ràpid de l’Hospital de Dia del Servei de Medicina Interna
Rotació
Rotació lliure
Durada
2 mesos
Lloc

Sobre l'especialitat

Cita de