R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Àrea Galènica
Durada
5.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia
Rotació
Distribució medicaments/ Medicina Interna/ Infeccions
Durada
5.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Farmàcia Oncològica
Durada
5.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia
Rotació
Nefrourologia/ Unitats de Cures Intensives/ Farmacocinètica Clínica
Durada
5.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Nutrició Artificial/ Malalties Digestives
Durada
5.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia
Rotació
Agència d'Assajos Clínics
Durada
2.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia
Rotació
Atenció Primària
Durada
2 mesos
Lloc
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra
Rotació
Geriatria
Durada
1 mes
Lloc
Servicio de Farmacia

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cardiologia/ Comissió Farmàcia
Durada
4.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia
Rotació
Pediatria
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu
Rotació
Pediatria
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Casa Maternitat
Rotació
Farmàcia Ambulatòria
Durada
4.5 mesos
Lloc
Servei de Farmàcia

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats

Farmàcia