R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna General
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Interna, Hospital Clínic
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (CAPSBE)
Rotació
Psiquiatria
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Psiquiatria, Hospital Clínic
Rotació
Urgències de Medicina
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Urgències, Hospital Clínic
Rotació
Neurosonologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neuroimatge i Neurorradiologia Intervencionista
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Radiodiagnòstic, Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Neurocirurgia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurocirurgia, Hospital Clínic
Rotació
Neurofisiologia clínica (EEG, potencials evocats, polisomnografia)
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Secció Proves Funcionals, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Unitat d'Ictus
Durada
4 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Hospitalització de Patologia Vascular
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Unitat Epilèpsia + Consultes Externes
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Neurologia: Unitat de Neuroimmunologia-Esclerosi múltiple + Consultes Externes
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Unitat d'Alzheimer i Altres Trastorns Cognitius + Consultes Externes
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurofisiologia clínica (Electromiografia)
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Interconsultes Hospitalàries i Atenció Continuada
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Hospitalització de Patologia no Vascular i Unitat d'Estada Corta
Durada
4 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Neurologia: Unitat d'Ictus
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Interconsultes Hospitalàries i Atenció Continuada
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment + Consultes Externes
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia: Unitat Epilèpsia + Consultes Externes
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Neurologia, Hospital Clínic
Rotació
Neurologia pediàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei Neurologia Pediàtrica, Hospital Sant Joan de Déu
Rotació
Rotació Optativa
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic o Centre extern a determinar

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats