R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna General
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Interna
Rotació
Malalties Infeccioses
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Malalties Infeccioses
Rotació
Psiquiatria
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Psiquiatria
Rotació
Urgències de Medicina
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Sala Hospitalització Neurologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Neurocirurgia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurocirurgia
Rotació
Proves Funcionals Sistema Nerviós
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Unitat d'Ictus
Durada
4 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Sala Hospitalització de Patologia Vascular
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Neurologia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Electromiografia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Unitats Específiques + Consultes externes
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Interconsultes Hospitalàries i atenció Continuada
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Sala Hospitalització de Patologia no Vascular i Unitat d'Estada curta
Durada
4 mesos
Lloc
Servei de Neurologia

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat d'Ictus
Durada
4 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Interconsultes Hospitalàries i atenció Continuada
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Unitats Específiques + Consultes externes
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Neurologia
Rotació
Neuropediatria o rotació específica de lliure elecció
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu o Alternativa

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats