R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hospitalització d'Adults
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Hospitalització Infantil i Juvenil
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Hospitalització de Subaguts
Durada
2 mesos
Lloc
Numància - Sant Joan de Déu
Rotació
Hospital de Dia d'Adults
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Hospital de Dia Infantojuvenil
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Hospital de Dia TCA
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Urgències de Psiquiatria
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Programa de Trastorn Mental Greu
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Programa de Psicosi Incipient
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Programa de Seguiment Individualitzat
Durada
1 mes
Lloc
Sant Boi
Rotació
Programa de Suport a la Primària
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Interconsulta hospitalària
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Programa de Psiquiatria Perinatal
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat d'Addiccions
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic

Sobre l'especialitat

Cita de