R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat d'Hospitalització d'Aguts A) Psiquiatria d'Adults
Durada
6 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització Aguts de Psiquiatria d'Adults i Unitat d'Hospitalització a Domicili ambdos a l'Hospital Clínic Barcelona
Rotació
B) Psiquiatria Infantil i Juvenil
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat d'Hospitalització d'Aguts de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic Barcelona
Rotació
Urgències Psiquiatria
Durada
1 mes
Lloc
Unitat d'Urgències de Psiquiatria de l'Hospital Clínic Barcelona
Rotació
Unitat Rehabilitació de llarga estada
Durada
2 mesos
Lloc
Unitat de Subaguts de Numància Salut Mental “Parc Sanitari Sant Joan de Déu”
Rotació
Unitats Especials (3 Mesos): A) Hospital de Dia Psiquiatria i Psicologia d'Adults
Durada
1 mes
Lloc
Hospital de Dia de Psiquiatria d'Adults Hospital Clínic Barcelona
Rotació
Unitats Especials (3 Mesos): B) Hospital de Dia Psquiatria Infantil i Juvenil / Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària
Durada
1 mes
Lloc
Hospital de Dia de Psiquiatria Infantil i Juvenil i Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària ambdos dispositius de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Unitats Especials (3 Mesos): C) Psiquiatria Perinatal
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic de Barcelona

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil
Durada
2 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Centre de Salut Mental Comunitari (5 Mesos): A) Programa de Psicosi Incipient
Durada
1 mes
Lloc
Centre de Salut Mental Adults “Esquerra de l'Eixample” de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Centre de Salut Mental Comunitari (5 Mesos): B) Servei d'Atenció Primària
Durada
2 mesos
Lloc
Àrea Bàsica de Salut o CAP Casanova, CAP Borrell i CAP Manso
Rotació
Centre de Salut Mental Comunitari (5 Mesos): C) Unitat d'Addiccions
Durada
1 mes
Lloc
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) / Unitat d'Adiccions de l'Hospital Clínic Barcelona
Rotació
Centre de Salut Mental Comunitari (5 Mesos): D) Psiquiatria de Consulta i Enllaç (Programa d'Enllaç Comunitari)
Durada
1 mes
Lloc
Psiquiatria de Consulta i Enllaç de l 'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Programes de Rehabilitació Comunitària (4 Mesos): A) Programa Seguiment Individualitzat
Durada
2 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Adults “Esquerra de l’Eixample” de l'Hospital Clínic de Barcelona
Rotació
Programes de Rehabilitació Comunitària (4 Mesos): B) Programa Trastorn Mental Greu
Durada
2 mesos
Lloc
Centre de Salut Mental Adults “Esquerra de l’Eixample” de l'Hospital Clínic de Barcelona

Sobre l'especialitat

Cita de