R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia I
Durada
6 mesos
Lloc
Servei de COT
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra
Rotació
Anestesiologia
Durada
3 mesos
Lloc
UCI Quirúrgica - CMA
Rotació
Cirurgia Vascular
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Cirurgia Cardiovascular

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Vascular
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Cardiovascular
Rotació
Cirurgia Plàstica
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Plàstica
Rotació
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia II
Durada
6 mesos
Lloc
Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia III
Durada
6 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Rotació
Rotació Optativa 1
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, a escollir entre les especialitats aconsellades
Rotació
COT Infantil
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia IV
Durada
8 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Rotació
Atenció Primària
Durada
1 mes
Lloc
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra
Rotació
Rotació Optativa 2
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic de Barcelona, a escollir entre les especialitats aconsellades

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia V
Durada
11 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Sobre l'especialitat

Cita de