R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Medicina Interna
Durada
3 mesos
Lloc
Sala Medicina Interna
Rotació
Urgències
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Unitat de Radiofarmàcia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Gammacàmares
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Densitometria
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Gangli sentinella i Cirurgia radiodirigida
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Cardiologia
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Medicina Nuclear Convencional
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Teràpia Metabòlica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Pediatria
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Neurologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Teràpia Metabòlica
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
PET
Durada
1 mes
Lloc
Servei de Radiodiagnòstic
Rotació
TC (Tòrax i abdomen)
Durada
3 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
PET
Durada
8 mesos
Lloc
Servei de Medicina Nuclear
Rotació
Rotació lliure
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital a Determinar

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats