R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cardiologia
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Medicina Interna
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Servei d'Urgències
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Servei de Malalties Infeccioses
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Radiologia
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Sala de Pneumologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat de Cures Intensives
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Hospital de dia
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat del Son
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Toràcica
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat de Cures Intensives
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Hospital de dia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Endoscòpia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Centre Diagnòstic Respiratori
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat del Son
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Al·lèrgia
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Sala de Pneumologia
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat de Cures Intensives
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Endoscòpia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Centre Diagnòstic Respiratori
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

Sobre l'especialitat

Cita de