R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Període d'acollida i integració en el Servei d'Urologia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Urologia HCP
Rotació
Estada al Servei de Cirurgia Gastrointestinal
Durada
6 mesos
Lloc
Servei de Cirurgia
Rotació
Estada a la UCI quirúrgica
Durada
2 mesos
Lloc
UCI
Rotació
Estada al Servei de Cirurgia Cardiovascular
Durada
2 mesos
Lloc
Cirurgia Vascular

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Estada a la Unitat de Diagnòstic d'Urologia
Durada
7 mesos
Lloc
Unitat Diagnòstic Uro i Unitat de CMA
Rotació
Especial dedicació a l'assistència d'Urgències del matí
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Estada a la Secció de Patologia no Oncològica del Servei d'Urologia
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urologia
Rotació
Estada a la Secció Oncològica del Servei d'Urologia
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Urologia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Estada a la clogia
Durada
1 mes
Lloc
Estada a la Unitat de Diagnòstic d'Urologia
Rotació
Assistència d'Urgències del matí
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Urgències
Rotació
Estada a la Unitat de Litotrícia
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Uroglogia del Hospital de Bellvitge
Rotació
Estada a la Secció Oncològica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Urologia
Rotació
Estada de Patologia no Oncològica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Urologia
Rotació
Estada a la Unitat de Trasplantament renal
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Trasplantament
Rotació
Estada a la Secció Urogenital
Durada
1 mes
Lloc
Radiodiagnòstic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Estada a la Unitat de Diagnòstic d'Urologia
Durada
4 mesos
Lloc
Unitat de Diagnòstic d'Uro
Rotació
Estada a la Unitat d'Oncologia
Durada
4 mesos
Lloc
Servei d'Urologia
Rotació
Estada a la Secció de Patologia no Oncològica
Durada
4 mesos
Lloc
Servei d'Urologia

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Estada a la Secció d'Oncologia
Durada
6 mesos
Lloc
Servei d'Urologia
Rotació
Estada a la Secció de Patologia no Oncològica
Durada
6 mesos
Lloc
Servei d'Urologia

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats