Cita de Ramon Farré, Group leader (R4-UB)
L’aplicació dels conceptes i lleis de la Física al cos humà és de gran ajut per entendre millor com les malalties n’alteren el funcionament, així com per ajudar a dissenyar millors aparells diagnòstics i terapèutics

Recerca actual

Problema

L'aplicació de tècniques biofísiques avançades és bàsica per millorar les eines diagnòstiques (sobretot les que se serveixen d'imatges mèdiques), així com per optimitzar els aparells terapèutics per a les malalties respiratòries.

Aproximació

El grup estudia els mecanismes biofísics que determinen la funció respiratòria. També desenvolupa models i mètodes per al tractament d'imatges i senyals biomèdics.

Impacte

El grup ha aportat algunes claus per entendre millor algunes malalties respiratòries lligades a l’hipòxia. També està millorant les eines diagnòstiques (imatges mèdiques) i terapèutiques (suport respiratori) de què es disposa, com per exemple els sistemes per a l’avaluació de la qualitat dels aparells emprats per al tractament de les apnees obstructives del son.