Cita de Ramon Farré, Group leader (R4-UB)
L’aplicació dels conceptes i lleis de la Física al cos humà és de gran ajut per entendre millor com les malalties n’alteren el funcionament, així com per ajudar a dissenyar millors aparells diagnòstics i terapèutics

Recerca actual

Problema

L'aplicació de tècniques biofísiques avançades és bàsica per millorar les eines diagnòstiques, així com per optimitzar els aparells terapèutics per a les malalties respiratòries.

Aproximació

El grup estudia els mecanismes biofísics que determinen la funció respiratòria. 

Impacte

El grup ha aportat algunes claus per comprendre millor certes malalties respiratòries relacionades amb la hipòxia i per avançar en l'enginyeria de teixits pulmonars i la medicina regenerativa. També està millorant les eines terapèutiques (de suport respiratori) disponibles, com ara els sistemes per avaluar la qualitat dels dispositius utilitzats per tractar l'apnea obstructiva del son i la ventilació mecànica.