Cita de Gustavo Egea, Group leader
Prestar atenció i tenir coneixement del què m’envolta em fa feliç. També compartir-ho i ser més lliure com a persona

Recerca actual

Problema

L’aorta és la via principal per on circula la sang. És una artèria que, si s’obtura o es trenca (i no acostuma a avisar), comporta un elevat risc de mort.

Hi ha malalties genètiques, com la síndrome de Marfan, en què l’aorta és torna més fràgil i més susceptible de patir aquesta mena d’incidents, cosa que redueix la qualitat i l’esperança de vida dels qui la pateixen, que és 1 de cada 5.000 persones.

Avui dia no hi ha teràpies eficaces que impedeixin, aturin o retardin significativament el dany aòrtic, tot i que s’estan fent estudis amb resultats prometedors per evitar tant com sigui possible haver de passar pel quiròfan. L’única solució és la cirurgia abans que el vas es trenqui.

Aproximació

El grup utilitza mostres de pacients que han passat per cirurgia reparadora de l’aorta i ratolins modificats genèticament que presenten diverses característiques clíniques de la malaltia. Al laboratori, fa servir tècniques morfològiques com l’ecocardiografia i la histologia per observar els canvis estructurals de l’aorta, i bioquímiques per identificar les molècules que hi estan implicades directament. També utilitza diferents fàrmacs i eines de teràpia gènica contra aquestes molècules per interferir en la formació i/o progressió de la dilatació de l’aorta.

Impacte

El grup vol aturar la dilatació progressiva de l’aorta (aneurisma) i, per tant, el risc de ruptura. D’aquesta manera s'evita que els pacients hagin de passar pel quiròfan i en millora la qualitat de vida.

És important destacar que els progressos que s'obtinguin es podran aplicar a altres malalties, d’origen genètic o no, que també afecten l’aorta.