Cita de Josep Lluís Mont, Group leader (R4)
Entendre el desenvolupament de la malaltia i saber què passa en el seu origen ens proporcionarà les eines per prevenir-la, tractar-la i aconseguir minimitzar-ne els efectes

Recerca actual

Problema

La fibril·lació auricular (FA) és una patologia molt prevalent entre la població. De fet, és l’arrítmia més freqüent i pot tenir efectes greus en la salut de qui la pateix. És una de les causes principals de morbimortalitat i augmenta el risc de mort, d’insuficiència cardíaca o de quadres embòlics com l’ictus.

La incidència de la FA augmenta amb l’edat. Amb l’envelliment de la població actual, el seu tractament té un fort impacte econòmic sobre el sistema sanitari.

Aproximació

El grup estudia les causes de la fibril·lació auricular amb l’objectiu d’entendre’n els mecanismes que la desencadenen i evitar-ne el desenvolupament. En base als resultats dels estudis i a la importància d’una detecció precoç de la malaltia, hi ha una aproximació des del servei on s’ha detectat: Urgències, Atenció primària, Neurologia (codi ictus) o des de Cardiologia.

La Unitat de fibril·lació auricular (UFA), multidisciplinària, ha proporcionat els mecanismes per aconseguir aquesta aproximació i escurçar els temps entre detecció, diagnòstic i tractament. L’actualització farmacològica permanent i les tècniques d’apropament intervencionistes permeten, a poc a poc, reduir-ne l’impacte.

Impacte

La recerca del grup ha permès millorar la manera com es tracten els pacients amb fibril·lació auricular (FA). El grup col·labora en el desenvolupament de la tècnica de l’ablació des de l'inici, i segueix estudiant com millorar-ne l’èxit, adaptant-la a cada persona.

Ha participat en molts dels estudis que han contribuït a demostrar l’eficàcia dels nous fàrmacs anticoagulants. A nivell científic ha tingut un impacte especial la identificació, per part del grup, de l’exercici físic com a causa de FA.