Cita de Josep Lluís Mont, Group leader (R4)
Com a metges, ens cal anar més enllà de la repetició i perfeccionament de la pràctica clínica, per abordar l’estudi de les malalties aplicant el mètode científic, i així avançar en seu coneixement i tractament.

Recerca actual

Problema

El diagnòstic i tractament de les arrítmies cardíaques ha esdevingut una àrea especialitzada dins la cardiologia. La complexitat i l’alta exigència de tecnologia fa que es necessitin tècniques molt sofisticades i un entrenament llarg per aplicar-les.  En el grup ens plantegem perfeccionar les tècniques utilitzades en el diagnòstic i tractament, per tal de simplificar-lo i fer-lo assequible a un nombre més gran de pacients, i alhora, col·laborar amb altres empreses per desenvolupar nous productes que superin les limitacions actuals.

Aproximació

La nostra recerca es planteja en un àmbit multidisciplinari, en col·laboració amb altres àrees de coneixement, com les tècniques d’imatge cardíaca. També incorporem infermeres i enginyers en el grup que puguin interactuar en diverses àrees del coneixement. Finalment, hem establert col·laboracions amb empreses del sector i empreses emergents, per tal de crear nous productes de programari i maquinari que contribueixin a donar resposta als reptes de diagnòstic i tractament actuals.

Impacte

Esperem, d'una banda, millorar el diagnòstic del substrat arrítmic amb la ressonància magnètica cardíaca. També, poder fer ús d'eines no invasives de mapatge del cor, com ara l'ECG imaging, que permet documentar les arrítmies, sense necessitat d’introduir catèters. En el camp de l’estimulació cardíaca, volem estudiar les noves tècniques d’estimulació, com l’estimulació de branca esquerra, i avaluar noves tecnologies, com l’estimulació sense cables. També volem estudiar la utilitat de nous catèters i noves formes d’energia aplicables a l’ablació de taquicàrdies.