Cita de Mercedes Fernández-Lobato, Group leader (R4)
Gràcies a la recerca, la bona recerca, desenvolupem millor el nostre coneixement i entenem i millorem la salut

Recerca actual

Problema

La recerca del grup se centra a identificar les causes i els factors que intervenen en les malalties hepàtiques cròniques, com la cirrosi o el càncer de fetge, que afecten milions de persones arreu del món. Es tracta d’una línia de treball essencial per identificar els mecanismes encara desconeguts que originen aquestes malalties i descriure noves dianes terapèutiques que puguin prevenir-les i tractar-les.

L'objectiu final és reduir la morbiditat i la mortalitat dels pacients que pateixen una malaltia hepàtica crònica.

Aproximació

El grup treballa transversalment per entendre el funcionament de l’angiogènesi (formació de vasos sanguinis) en les malalties hepàtiques; explorar els mecanismes que afavoreixen l’impacte negatiu de l’obesitat en les malalties del fetge; desxifrar els mecanismes principals pels quals la malaltia hepàtica es converteix en càncer de fetge, i aplicar els coneixements a la comprensió, la prevenció i el tractament d’aquestes malalties.

Impacte

Duem a terme una investigació pionera sobre les causes subjacents de les malalties hepàtiques i el càncer, que afecten milions de persones a tot el món i estan en augment a causa de l'epidèmia mundial d'obesitat. Els nostres estudis promouen un canvi de paradigma cap al control translacional, que pot ampliar enormement aquesta àrea de recerca i crear noves oportunitats per desenvolupar millors tractaments per combatre les malalties hepàtiques, el càncer i l'obesitat. El nostre compromís és avançar en traslladar els resultats obtinguts al laboratori a la pràctica clínica. Per això, treballem en conjunt amb experts i socis industrials en el desenvolupament de fàrmacs.