Cita de Pau Sancho-Bru, Group leader
Volem entendre els mecanismes de reparació tissular i regeneració del fetge per desenvolupar noves estratègies terapèutiques per a les malalties hepàtiques

Recerca actual

Problema

En fases avançades de la malaltia hepàtica, els mecanismes de reparació del teixit i de regeneració del fetge queden compromesos, fet que es tradueix en una disfunció de l’òrgan i, finalment, en una insuficiència hepàtica.

Quins factors comprometen la reparació hepàtica? Com es regula la regeneració del fetge? Com s’ho fan les cèl·lules per mantenir les seves característiques i la seva funció? Aquestes són algunes de les preguntes que el grup vol respondre per desenvolupar noves estratègies terapèutiques que permetin millorar la regeneració i la funció hepàtica en les malalties cròniques del fetge.

Aproximació

Mitjançant mostres humanes, models experimentals de malaltia hepàtica i sistemes in vitro amb cèl·lules primàries i cèl·lules mare el grup busca identificar els factors responsables de la mala regeneració del fetge i dels mecanismes que alteren la reparació dels teixits. En aquest context, està especialment interessats en estudiar la plasticitat cel·lular i el manteniment de la identitat de les cèl·lules del fetge com a resposta al dany i a la malaltia, així com en els mecanismes i factors que promouen la inflamació i la fibrosi hepàtica.

Impacte

El grup ha descrit nombrosos mecanismes i mediadors clau en la progressió de la malaltia hepàtica crònica i n’ha destacat el potencial com a diana terapèutica. Una de les principals troballes ha estat com la mala regeneració del fetge promou la proliferació de cèl·lules immadures, que s’associen a un mal pronòstic i a un augment d’inflamació. A més, ha desenvolupat per primera vegada una metodologia per generar cèl·lules estrellades del fetge a partir de cèl·lules mare iPS i n’ha demostrat el potencial per modelar in vitro la fibrosi hepàtica.