Cita de Xavier Gasull, Group leader (R4-UB)
És fantàstic veure com les neurones són capaces de detectar estímuls o de transmetre informació en forma d'activitat elèctrica. Entendre com ho fan no és fàcil, però la nostra curiositat ens fa tirar endavant

Recerca actual

Problema

Les malalties cròniques o genètiques alteren la funció de les neurones: n’augmenten l’excitabilitat, cosa que genera dolor i picor crònic, o modifiquen les sinapsis, fet que provoca retards mentals o altres alteracions neurològiques. Cal entendre quins canvis es produeixen a nivell molecular i funcional i quins receptors o canals iònics hi estan implicats per conèixer la malaltia, el primer pas per desenvolupar els fàrmacs i tractaments més adequats i eficaços.

Aproximació

El grup està interessat a entendre les bases moleculars i funcionals de l’excitabilitat neuronal i la comunicació entre les neurones en condicions normals i patològiques.

En les neurones sensorials, estudia quins canals iònics i receptors participen en la detecció d’estímuls dolorosos i de picor, i com es regulen durant el dolor i picor crònics.

En la neurotransmissió glutamatèrgica, estudia els receptors de glutamat i les proteïnes que els regulen, així com les conseqüències funcionals de mutacions en els receptors que comporten problemes neurològics.

Impacte

El grup ha identificat determinats canals de potassi en neurones sensorials que en regulen l’activitat elèctrica i que s'alteren durant el dolor de tipus neuropàtic o en la migranya.

L'objectiu és trobar fàrmacs que activin aquests canals com a nous tractaments analgèsics per al dolor i el picor crònics. A més, l'estudi de mutacions sobre els receptors de glutamat permet entendre les alteracions neurològiques que produeixen, i proposar tractaments farmacològics adequats.