Cita de Xavier Gasull, Group leader (R4-UB)
És fantàstic veure com les neurones són capaces de detectar estímuls o de transmetre informació en forma d'activitat elèctrica. Entendre com ho fan no és fàcil, però la nostra curiositat ens fa tirar endavant

Recerca actual

Problema

Les malalties cròniques o genètiques alteren el paper de les neurones i les cèl·lules glials, així com la seva excitabilitat i connectivitat, fet que contribueix al dolor i la picor cròniques, al retard mental o a altres trastorns neurològics, incloses les malalties neurodegeneratives. No obstant això, la majoria dels mecanismes subjacents encara no es coneixen. Per desenvolupar els fàrmacs i tractaments més adequats i eficaços, cal desentranyar les bases moleculars i funcionals de les alteracions esmentades, així com identificar les proteïnes i vies de senyalització específiques que podrien constituir dianes terapèutiques.

Aproximació

El grup està interessat a comprendre les bases moleculars i funcionals de l'excitabilitat neuronal, la diafonia neurona-glia i la comunicació entre neurones en condicions normals i patològiques.

A les neurones sensorials, estudiem quins canals i receptors iònics participen en la detecció d'estímuls dolorosos i de picor, i com es regulen. A la neurotransmissió glutamatèrgica, estudiem els receptors de glutamat i les seves proteïnes reguladores, així com les conseqüències funcionals de les mutacions de novo que alteren els receptors de glutamat ionotròpics. Finalment, una altra línia de recerca del nostre grup és l'estudi del paper de la diafonia neurona-micròglia als dèficits sinàptics i neuronals en les malalties neurodegeneratives i altres trastorns neurològics.

Impacte

Els nostres diversos projectes en curs investiguen els mecanismes moleculars subjacents a les alteracions dels receptors de membrana o dels canals iònics i la seva contribució a les malalties neurològiques, des del dolor migranyós fins a la picor crònica i des de les encefalopaties del desenvolupament (per exemple, els trastorns relacionats amb el GRIN) fins a la neurodegeneració. Com a part d'aquesta cerca, hem 1) identificat una família de canals de potassi a les neurones sensorials que regulen l'activitat elèctrica i l'alteració de les quals s'associa amb el dolor neuropàtic o migranyós, 2) identificat diferents factors que regulen la fagocitosi microglial de les neurones i les sinapsis en la neurodegeneració, i 3) delineat exhaustivament els trastorns relacionats amb el GRIN, i desenvolupat tractaments personalitzats pioners (és a dir, assaig preclínic i clínic) per a aquesta rara encefalopatia del desenvolupament.

A més a més de comprendre els mecanismes moleculars implicats en els diferents trastorns neurològics esmentats, el nostre objectiu és identificar i validar dianes moleculars específiques i desenvolupar nous fàrmacs específics que podrien obrir noves vies terapèutiques per al tractament de diferents trastorns neurològics.