Cita de Josep Dalmau, Group leader
En neurociència com en medicina, res és més emocionant que descobrir una nova malaltia i intentar comprendre'n la fisiopatologia. Aquests són els camins per al tractament i la cura definitiva dels pacients

Recerca actual

Problema

El grup està interessat a identificar les causes de malalties cerebrals adquirides d’origen desconegut, especialment les encefalopaties autoimmunitàries: descriure’n els símptomes, desenvolupar testos diagnòstics i identificar-ne el millors tractaments.

Aproximació

Al grup li interessa descobrir els mecanismes d’aquestes malalties i per això fa servir cultius de neurones i models animals. Investiga com l’autoimmunitat altera l’estructura i la funció de les neurones i dels circuits cerebrals, de manera que apareixen canvis de conducta, de memòria o altres símptomes neurològics.

Identifica els malalts mitjançant consultes nacionals i internacionals, n’obté informació, mostres biològiques (generalment sang o líquid cefaloraquidi) i hi aplica diverses tècniques d’estudi: cribat d’anticossos amb immunohistoquímica amb teixit cerebral, immunocitoquímica amb preparats cel·lulars i tècniques d’expressió de receptors cerebrals en assajos cel·lulars.

El grup també duu a terme altres estudis, que inclouen immunoprecipitació i seqüenciació de proteïnes neuronals, determinació d’efectes d’anticossos a nivell sinàptic i circuits cerebrals i efectes en conducta animal.

Impacte

L’impacte ha estat alt. El grup ha descobert 11 malalties, desenvolupat guies diagnòstiques d’encefalopaties autoimmunitàries, modificat paradigmes de diagnòstic i tractament en la Neurologia i la Psiquiatria, i ha generat testos diagnòstics.

Ha descobert els mecanismes bàsics de les malalties i produït models animals. Ha escrit els capítols d’aquestes malalties als llibres més importants en Medicina Interna (Harrison), Pediatria (Nelson), Neurologia (Daroff) i Oncologia (Abeloff). I dos membres del grup apareixen a la llista Clarivate com a “highly cited authors” (autors molt citats) en Neurociències i Conducta.