Cita de Raimón Sanmartí, Group leader (R4)
La recerca en el camp de les artritis cròniques és fascinant i un gran repte personal i d’equip

Recerca actual

Problema

Les diverses formes d’artritis cròniques (artritis reumatoide, artritis psoriàsica i espondiloartritis com a més freqüents) afecten gairebé el 2% de la població. Tenen un gran impacte sociosanitari, per la incapacitat i la pèrdua de qualitat de vida que poden ocasionar.

Tot i que actualment no hi ha tractaments eficaços que les curin, els últims anys s’estan coneixent millor els mecanismes que provoquen la inflamació i la destrucció de les articulacions, i s’han desenvolupat nous fàrmacs i noves dianes terapèutiques exitosos. Però no tots els pacients hi responen favorablement, de manera que el repte es manté: cal desenvolupar nous tractaments i nous biomarcadors per tractar cada persona amb la teràpia més adient.

Aproximació

El grup de recerca vol conèixer millor els diferents factors pronòstics que poden determinar una millor evolució de l’artritis i quin tractament pot ser més eficaç per a cada pacient. Estudia biomarcadors presents a la sang dels pacients amb artritis en fases inicials de la malaltia (especialment autoanticossos) i és pioner en el camp de l’estudi immunopatològic de la membrana sinovial de les diferents formes d’artritis, incloses les que no tenen un diagnòstic inicial de cara a millorar-ne el procés diagnòstic i pronòstic. També participa en estudis estratègics per avançar en la medicina personalitzada.

Impacte

L’objectiu és millorar el diagnòstic de l’artritis reumatoide, conèixer-ne millor els mecanismes immunitaris implicats i identificar els biomarcadors que podrien ajudar a obtenir una teràpia personalitzada.

Per aconseguir-ho fa recerca en col·laboració amb altres grups europeus. Està avançant en la identificació d’indivídues en risc d’artritis reumatoide per fer assajos clínics amb teràpies que regulen la resposta immunitària adaptativa i, així, evitar l’aparició de la malaltia.