Cita de Alfredo Adán, Group leader (R4)
La recerca bàsica i clínica conjunta dels mecanismes de producció de les malalties inflamatòries de la retina ens permetrà curar més i millor els nostres pacients

Recerca actual

Problema

La inflamació ocular és la causa subjacent de moltes patologies oculars de gran prevalença i càrrega socioeconòmica, com la retinopatia diabètica (RD), la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), les uveïtis, l’escleritis o fins i tot el glaucoma. Aquestes malalties, en molts casos, originen pèrdua de visió irreversible.

Aproximació

El grup té un perfil multidisciplinari format per oftalmòlegs, optometristes, investigadors biomèdics, etc que afronta aquest problema des d’un punt de vista translacional: és a dir, estudia al laboratori els mecanismes fisiopatològics implicats en la inflamació ocular i la resposta immune i desenvolupa teràpies noves que aplica als pacients. Hi ha una gran interacció entre la recerca bàsica i clínica i la pràctica clínica. El cercle pacient-problema-recerca-teràpia es retroalimenta per oferir als pacients un diagnòstic millor i els tractaments més adequats.

Impacte

L’objectiu principal del grup és promoure la recerca de les patologies oculars inflamatòries, sobretot en els mecanismes fisiopatològics, la resposta immune i el desenvolupament de teràpies noves.

El grup ha participat en la creació de noves teràpies biològiques per al tractament de les uveïtis, i pretén traslladar aquesta experiència a altres patologies inflamatòries oculars.