Cita de Marta Sitges, Group leader (R4)
Si sabem per què passen les coses, podrem arreglar els problemes

Recerca actual

Problema

Moltes malalties cardíaques es presenten amb una síndrome comuna: la insuficiència o arrítmia cardíaca. Hi ha diverses opcions terapèutiques per tractar aquestes malalties, que a vegades poden ser molt costoses o comportar un cert risc per al pacient.

La nostra recerca se centra a identificar de manera no invasiva, amb tècniques d’imatge, el substrat fisiopatològic miocàrdic i elèctric per poder escollir la millor opció terapèutica per a cada pacient, així com identificar-ne els que tenen més riscos.

Aquest nivell de descripció i d’identificació que podem aconseguir amb tècniques d'imatge també ens permet avaluar l’impacte de noves teràpies.

Aproximació

El nostre és un grup multidisciplinari, amb professionals experts en els diversos vessants de la imatge cardíaca no invasiva. Fem recerca sobre mecànica cardíaca en diverses patologies cardiovasculars, com les arrítmies, les malalties de les vàlvules del cor, la insuficiència cardíaca i l’adaptació del cor a l’entrenament fisic. 

A partir de l’observació clínica, apliquem tècniques d’imatge cardíaca per avaluar el funcionament del cor. D’aquesta manera podem identificar les persones amb risc de patir una malaltia cardíaca o de presentar complicacions. I gràcies a la nostra recerca també podem calcular l’efecte d’una teràpia determinada sobre l’activitat del cor.

Impacte

El nostre objectiu és millorar les eines que permeten identificar les persones amb risc de patir una malaltia del cor, així com les que poden respondre millor a un tractament concret. Per tant, esperem obtenir resultats tant en la prevenció com en l’obtenció d’un diagnòstic més precís.

La nostra recerca també contribueix a millorar el tractament de la insuficiència cardíaca, les malalties valvulars i els trastorns del ritme del cor. Per tot plegat, la nostra feina també reverteix en una millor supervivència i una millor qualitat de vida dels pacients amb malalties cardiovasculars, així com en un ús més eficient dels recursos sanitaris.