Cita de Isabel Blanco, Group leader (R4)
Fer ciència en hipertensió pulmonar és molt necessària per millorar el diagnòstic, i sobretot, el tractament d’una malaltia minoritària però mortal

Recerca actual

Problema

La hipertensió pulmonar (HP) és una malaltia en què la pressió de la sang a les artèries pulmonars augmenta de forma anormal. Sol aparèixer en relació a malalties de les artèries pulmonars, però també com a complicació de malalties pulmonars i cardíaques comunes.

La repercussió clínica més important de la HP és l'augment del treball del ventricle dret, fins al punt que pot fracassar i produir la mort.

És important diagnosticar i descriure correctament el mecanisme que produeix la HP, perquè el tractament varia segons el tipus d’hipertensió pulmonar.

Avui en dia es disposa de diversos medicaments que ofereixen millores notables als pacients amb hipertensió pulmonar, però encara no es pot parlar de curació de la malaltia. L’objectiu del grup és aprofundir en el coneixement dels mecanismes responsables de la HP i buscar nous biomarcadors d’activitat de la malaltia i noves línies terapèutiques per corregir-ne el problema de base.

Aproximació

La hipertensió arterial pulmonar és una malaltia de les artèries pulmonars petites en què el diàmetre dels vasos sanguinis disminueix progressivament perquè n’augmenta el gruix de les parets (vasoconstricció). Això fa que la resistència vascular pulmonar (RVP) s’incrementi, fet que provoca una insuficiència ventricular dreta i la mort.

Avenços terapèutics recents han aconseguit augmentar la supervivència i millorar la qualitat de vida dels pacients amb HP, però els fàrmacs de què es disposa avui no alteren el procés de la malaltia ni les lesions estructurals de les artèries pulmonars, sinó que senzillament actuen com a vasodilatadors.

El grup considera que, a més dels vasodilatadors, cal identificar noves vies de senyalització del desenvolupament de la HP que puguin ser unes dianes terapèutiques més adequades. En aquest sentit, es proposa no només treballar a nivell de laboratori amb models animals i cel·lulars, sinó també amb mostres de pacients per estudiar-ne mostres sanguínies i de teixit quan el pacient se sotmet a un trasplantament pulmonar.

La  línia de treball del grup consisteix a avaluar dianes terapèutiques potencials, així com biomarcadors d'activitat i progressió de la malaltia enfocats a revertir el fenotip de remodelació proliferativa de la HP.

Impacte

Estudi molecular i repercusió clínica de la hipertensió arterial pulmonar i de la hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica.

S'ha posat en marxa un model d’hipertensió arterial pulmonar en rosegadors que consisteix en la exposició a la hipòxia associat a l’administració d’un inhibidor de VEGF. El model reprodueix la malaltia i identifica noves dianes terapèutiques potencials, amb l'objectiu de revertir el fenotip proproliferatiu i antiapoptòtic.

Diversos membres del grup pertanyen a la Unitat funcional d’hipertensió pulmonar de l'Hospital Clínic, la unitat amb més activitat de Catalunya i la segona d'Espanya. Una unitat acreditada com a Unitat d'Experts de Referència del Servei Català de la Salut (CatSalut), com a CSUR (centres de referència, serveis i unitats) del Ministeri de Salut i és proveïdora sanitària de la Reference Network on Rare Lung Diseases (ERN-LUNG), establerta per la Comissió Europea. Això facilita la capacitat d'emprendre projectes de recerca translacional i de participar en assajos clínics internacionals.