Cita de Carmen Peralta, Group leader (R4)
L'èxit és la recompensa de les persones valentes que es van atrevir a vèncer les seves limitacions

Recerca actual

Problema

Els òrgans disponibles per un trasplantament són insuficients per satisfer la demanda i molts pacients moren durant l'espera. La majoria d'òrgans per un trasplantament provenen de donants cadàver, però davant l'escassetat de donants, s’han ampliat els criteris i ara també s’accepten fetges esteatòsics (fetges grassos).

Tant la mort cerebral com l'esteatosi afecten negativament la qualitat de l'empelt, així com els resultats post-trasplantament. A més, molts òrgans es rebutgen a causa, precisament, de l'esteatosi, cosa que augmenta el problema de l'escassetat de fetges de donants.

Aproximació

La investigació del grup se centra en la recerca d'estratègies farmacològiques, tecnològiques i quirúrgiques en trasplantament i en reseccions hepàtiques per protegir els fetges, sobretot davant l’ampliació de criteri, com passa amb el fetge esteatòsic.

Impacte

L'objectiu del grup és transferir a la pràctica clínica les teràpies més efectives i menys invasives per a les persones que necessiten un fetge. L’aplicació dels seus resultats pot resoldre un problema de gran rellevància social i clínica: millorar la supervivència i la qualitat de vida dels pacients sotmesos a un trasplantament de fetge i, per tant, reduir-ne les llistes d’espera.