Cita de Felicia Alexandra Hanzu, Junior group leader (R3B)

Recerca actual

Problema

El grup estudia aspectes moleculars, metabòlics i terapèutics de trastorns endocrins complexos en el marc de les línies de recerca en patologia tumoral endocrina i en esteroides.

Aproximació

La tasca investigadora del grup s’organitza en dos programes: el programa d’esteroides i el de patologia tumoral endocrina. El primer estudia els mecanismes moleculars i epigenètics que provoquen danys greus i persistents sobre els teixits diana de les hormones esteroïdals. El programa de patologia tumoral endocrina investiga factors genètics, moleculars, biomarcadors i noves estratègies diagnòstiques i terapèutiques.

L'objectiu fonamental de la recerca del grup és la translació del coneixement de la recerca bàsica a la pràctica clínica.

Impacte

Com a resultat de la recerca feta fins avui dia el grup ha aportat evidències en un model translacional ex vivo-in vitro de l'activació i inflamació endotelial sota l'acció de factors circulants romanents després de l'hipercortisolisme tumoral endogen. Paral·lelament, en un nou model animal de síndrome de Cushing exogen reversible ha evidenciat la persistència dels efectes metabòlics nocius que resulten de l'excés d’esteroides.

A nivell d’innovació tecnològica, s’està treballant en el diagnòstic diferencial i en el tractament percutani mínimament invasiu de la patologia tiroidal nodular benigna i maligna.