Transferència

  • Logotip de Transmural Biotech

    Transmural Biotech

    La nostra expertise se centra a desenvolupar tecnologies mèdiques innovadores, basades en l'anàlisi i processament d'imatge, per proporcionar als professionals de la salut informació addicional que amb les tecnologies actuals no poden disposar i que milloren substancialment la qualitat del servei que poden oferir al pacient