Cita de Anna Maria Novials, Group leader (R4)
El tractament o la suposada cura de la diabetis només avançarà amb la recerca de les causes moleculars de la malaltia

Recerca actual

Problema

La diabetis és una malaltia que es caracteritza per una hiperglucèmia crònica (nivells alts de glucosa a la sang), a causa d’un defecte en la secreció i/o l’acció de la insulina. Avui dia és un problema sanitari greu a escala mundial per la seva prevalença (més de 425 milions de persones), el cost econòmic i el nombre de morts que provoca degut a les complicacions que se’n deriven. Així mateix, s’observa un augment de persones joves que la pateixen. Per tant, cal conèixer-ne els mecanismes que la desencadenen i establir noves estratègies de prevenció i tractament.

Aproximació

Combinant la recerca clínica i bàsica el grup duu a terme estudis en models animals i en humans per comprendre millor la diabetis i per crear mètodes innovadors de tractament i prevenció. Les línies de recerca se centren en la prevenció i el control de la diabetis amb intervencions en l'estil de vida; la cerca de marcadors per predir el desenvolupament de la diabetis i les complicacions que se’n deriven; l'estudi de la disfunció endotelial relacionada amb la diabetis i les complicacions vasculars, i dels mecanismes moleculars de deteriorament de les cèl·lules b-pancreàtiques durant la progressió de la malaltia, així com la cerca de dianes terapèutiques.

Impacte

El grup ha identificat unes molècules, anomenades microRNAs, que apareixen alterades a la sang dels pacients prediabètics. Aquest fet permetrà avançar en tractaments que s’anticipin i evitin l’aparició de la diabetis i de les complicacions que l’acompanyen.

Diversos estudis del grup han permès descobrir que hi ha unes molècules anomenades xaperones que protegeixen les cèl·lules b-pancreàtiques i obren la porta a utilitzar-les per al tractament de la diabetis.

També ha dut a terme un seguiment dels patrons alimentaris i d’exercici físic dels pacients amb diabetis tipus 1 per ajudar-los a millorar el control sobre la malaltia i, per tant, la seva qualitat de vida.