Cita de Pau Sancho-Bru, Group leader (R4)
Volem entendre els mecanismes de reparació tissular i regeneració del fetge per desenvolupar noves estratègies terapèutiques per a les malalties hepàtiques

Recerca actual

Problema

En les malalties hepàtiques avançades, la reparació tissular i la regeneració hepàtica estan compromeses, la qual cosa dona lloc a disfunció orgànica i, finalment, insuficiència hepàtica.

Quins factors comprometen la reparació del teixit hepàtic? Com es regula la regeneració hepàtica? Com mantenen les cèl·lules les seves característiques i la seva funció? Aquestes són algunes de les preguntes que el grup vol respondre per poder desenvolupar noves estratègies terapèutiques que possibilitin una millora de la regeneració i de la funció hepàtica en la malaltia hepàtica crònica.

Enfocament

Basant-se en mostres humanes, models experimentals de malaltia hepàtica i sistemes in vitro amb cèl·lules primàries i cèl·lules mare, el grup tracta d'identificar els factors que dificulten la regeneració hepàtica i els mecanismes que alteren la reparació tissular. En aquest context, el grup està particularment interessat a estudiar la plasticitat i identitat cel·lular en la resposta a la lesió, com també els mecanismes que afavoreixen  la inflamació i la fibrosi hepàtiques.

Impacte

El grup ha descrit mecanismes clau implicats en la progressió de la malaltia hepàtica crònica i ha identificat possibles noves dianes terapèutiques. Una de les principals troballes del grup ha estat l'associació entre l'alteració de la regeneració hepàtica i la proliferació de cèl·lules immadures amb un augment de la inflamació hepàtica i una mala evolució dels pacients. A més a més, el grup ha descrit la metodologia per a l'obtenció de cèl·lules hepàtiques estrellades a partir de cèl·lules mare pluripotents i ha mostrat el seu potencial per a la modelització de la malaltia.