Cita de José Carlos Fernández-Checa, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
La fascinació per entendre la funció mitocondrial i la seva regulació per part de lípids estructurals ens estimula a estudiar-ne el paper en l'inici i la progressió de malalties humanes complexes

Recerca actual

Problema

El grup se centra en l'estudi del paper de lípids, com el colesterol, en la regulació de la funció de les centrals energètiques de la cèl·lula, les mitocòndries.

Una bona funció mitocondrial és bàsica per a la supervivència de les cèl·lules. Per això el laboratori investiga com les variacions en la funció mitocondrial afecten el desenvolupament de les malalties hepàtiques, com l'esteatohepatitis i la seva progressió a càncer de fetge, i les neurodegeneratives, com l’Alzheimer.

Un millor coneixement dels mecanismes biològics que controlen aquestes malalties permetrà dissenyar millors fàrmacs i més específics.

Aproximació

El laboratori utilitza ratolins per investigar les bases cel·lulars i moleculars relacionades amb la progressió de la malaltia hepàtica i de l’Alzheimer. I se'ls apliquen intervencions terapèutiques per millorar el resultat final de la patologia.

Disposa de ratolins modificats genèticament que permeten estudiar quin paper juguen diverses proteïnes en cèl·lules hepàtiques concretes. A més, mitjançant un model innovador de ratolí amb un fetge repoblat amb cèl·lules humanes, pot corroborar els resultats en un escenari que és més semblant al del pacient.

Impacte

La recerca del grup aprofundeix en el coneixement dels mecanismes biològics que modulen la funció mitocondrial i com això afecta la progressió de les malalties hepàtiques i de l’Alzheimer.

Un dels descobriments més importants del grup ha estat com el colesterol mitocondrial influeix en el desenvolupament de malalties del fetge i de la funció neuronal. Les diverses línies de recerca del laboratori permetran entendre millor la biologia d’aquestes patologies, per poder dissenyar nous fàrmacs o reutilitzar-ne d’existents per al tractament.