Cita de Adelaida Zabalegui, Group leader (R4)
Només mitjançant la recerca infermera, i amb la pràctica basada en el coneixement, es poden millorar les cures a les persones

Recerca actual

Problema

La complexitat i exigència de les cures al pacient i la seva família requereixen més recerca infermera, per millorar l’atenció sanitària i resoldre’n els problemes.

Aproximació

La recerca del grup té com a objectiu millorar la qualitat de les cures del pacient i de la seva família a l’Hospital Clínic de Barcelona. Les línies de recerca són les següents: qualitat/seguretat, prevenció, abordatge del dolor, educació terapèutica, formació de cuidadors i apoderament del pacient i la seva família.

Aquestes línies també inclouen l’activitat física i la rehabilitació, la maternitat, la salut mental, la cura del pacient oncològic, les transicions, la cronicitat i l’envelliment.

Impacte

La recerca clínica infermera, gràcies a l’aplicació de la pràctica diària amb evidència científica a la investigació, millora la qualitat de les cures, la salut de la població i l’experiència del pacient i dels seus cuidadors familiars, així com la satisfacció dels professionals.

El grup compta amb publicacions nacionals i internacionals a revistes d’impacte i col·labora en projectes finançats per la Unió Europea i el Ministeri d’Economia i Competitivitat.