Cita de Sara Llufriu, Junior group leader (R3B)
És gràcies a la ciència que som capaços de modificar la història natural de tantes malalties discapacitants. Ara hem d’aconseguir passar de la cronicitat a la curació

Recerca actual

Problema

L’esclerosi múltiple i altres malalties neuroimmunes són una causa important de discapacitat en adults joves. Tot i els avenços rellevants que hi ha hagut en el seu maneig, encara queden moltes incògnites per resoldre. Les tècniques de ressonància magnètica avançada poden contribuir a aprofundir en el coneixement de les bases de la disfunció neurològica i del funcionament del cervell humà.

Aproximació

El grup de recerca combina el desenvolupament tecnològic amb l’aplicació clínica de noves tècniques de ressonància magnètica avançada en pacients amb malalties neurològiques. Aquestes eines permeten identificar nous biomarcadors que puguin predir l’evolució de l’esclerosi múltiple i altres patologies i, per tant, individualitzar el tractament.

També poden aportar informació molt valuosa sobre el funcionament de les xarxes neuronals i la seva capacitat per recuperar-se, tant en un cervell sa com en un de malalt.

Impacte

La recerca del grup ha permès quantificar l’impacte del dany de les neurones i la glia sobre els pacients amb esclerosi múltiple mitjançant biomarcadors en espectroscòpia.

També ha avaluat l’eficàcia clínica i la neuroprotecció del tractament amb cèl·lules mare mesenquimals (cèl·lules mare adultes que es poden convertir en diversos teixits de l’esquelet).

Ha identificat les xarxes neuronals que sustenten el rendiment cognitiu i els canvis patològics que els pacients sofreixen durant l’evolució de l’esclerosi múltiple. En aquest sentit, lidera un projecte multicèntric al grup MAGNIMS que pretén descriure els canvis que es produeixen a la xarxa cerebral dels malalts amb el pas del temps, així com les conseqüències del col·lapse d’aquesta xarxa.