Cita de Raquel Sanchez-Valle, Group leader (R4)
La curiositat ens mou. Albirar la complexitat del funcionament del cervell humà, tant sa com malalt, per combatre les malalties neurodegeneratives, és la satisfacció més gran que podem tenir

Recerca actual

Problema

Les demències neurodegeneratives són una de les principals causes de discapacitat als països desenvolupats. La malaltia d’Alzheimer és la més freqüent, si bé n’existeixen moltes altres, com la demència per cossos de Lewy, la demència frontotemporal, les afàsies progressives o les malalties priòniques. Actualment, cap d’elles té un tractament que les curi. 

Les causes d’aquestes malalties encara són poc conegudes i sabem que un bon diagnòstic i un bon pronòstic en les fases inicials són claus per establir tractaments que puguin modificar-ne l’evolució.

Aproximació

El grup, mitjançant diferents línies de treball i un equip multidisciplinari, treballa per conèixer millor les causes de les diverses demències neurodegeneratives, les fases preclíniques i les primeres manifestacions clíniques, és a dir, els primers símptomes. Això, conjuntament amb l’estudi de diferents biomarcadors, li ha de permetre establir un diagnòstic el més aviat possible, amb un grau de certesa elevat i un pronòstic més exacte. Alhora, participa en diferents assajos clínics internacionals amb tractaments modificadors de la malaltia d’Alzheimer, tant en casos d’origen genètic com en els que són esporàdics.

Impacte

Els darrers anys el grup ha descrit noves alteracions genètiques, ha conegut millor les fases inicials de les demències neurodegeneratives i la utilitat de diferents biomarcadors diagnòstics i pronòstics, així com la correlació clínico-patològica.

Ha presentat aquests resultats a congressos internacionals, ha publicat més de 100 articles científics i gràcies a la seva línia de recerca s’han dut a terme diverses tesis doctorals.

Espera que la seva feina continuï ampliant el coneixement d’aquestes malalties, avui incurables, perquè els seus pacients aviat puguin rebre tractaments que en canviïn la història natural.