Cita de M. Josep Martí, Group leader (R4)
Investigar implica esforç, temps, motivació, entusiasme i inspiració

Recerca actual

Problema

La malaltia de Parkinson és una patologia freqüent i s’espera que, els pròxims anys, n’augmenti la incidència. Encara no se’n coneixen les causes, tot i que se sap que hi intervenen factors genètics i ambientals i en alguns casos és difícil diagnosticar-la amb precisió.

De moment no hi ha cap tractament curatiu, però sí mesures estabilitzadores i de control dels símptomes. Un dels problemes principals, però, és que quan els símptomes motors més característics es manifesten, ja han mort de forma irreversible moltes de les neurones dopaminèrgiques del cervell, essencials per a la funcionalitat motora.

Aquesta fase presimptomàtica és comuna a totes les malalties neurodegeneratives. Per tant, aprofundir en la recerca és molt rellevant per aplicar tractaments que restaurin o modifiquin el curs d’aquestes patologies.

Aproximació

El grup aprofundeix en la clínica, el desenvolupament d’assajos clínics, d’estudis de neuroimatge, genètics, genòmics i de biomarcadors de la malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment, com la corea de huntington o la distonia.

També investiga la fase inicial del Parkinson en pacients amb risc de desenvolupar-lo, quan els símptomes motors encara no s’han manifestat i hi pot haver possibilitats terapèutiques neuroprotectores.

Impacte

La recerca del grup ha permès crear biorepositoris complets de mostres biològiques de malalts de Parkinson (sang, fluid cerebroespinal, orina, ADN, ARN i cèl·lules) per utilitzar-los en projectes de recerca futurs.

A partir d’aquests biorepositoris vol investigar la presència i l’aplicabilitat de biomarcadors útils per dur a terme un diagnòstic i un pronòstic correctes de la malaltia de Parkinson i dels parkinsonismes atípics.

Amb l’ús de models cel·lulars vol obtenir informació dels processos moleculars bàsics associats a la malaltia de Parkinson i a altres malalties neurodegeneratives, així com associacions genètiques de la població per trobar-hi gens de risc.