Cita de Ángel Chamorro, Group leader (R4)
El nostre grup investiga estratègies que millorin la qualitat de vida dels pacients en optimitzar-ne el rec sanguini cerebral

Recerca actual

Problema

L'ictus es deu a la interrupció brusca del flux sanguini cerebral per l'obstrucció o el trencament d'una artèria cerebral. Representa la primera causa d'incapacitat permanent en l'adult, la segona causa de mortalitat entre les persones més grans de 60 anys, la primera causa de mort entre les dones espanyoles i entre el 3%-7% de la despesa sanitària nacional.

Tot i el gran progrés en la nostra capacitat de reobrir artèries obstruïdes, necessitem descobrir noves estratègies que protegeixin les cèl·lules mal irrigades i ens permetin minimitzar aquest greu problema sanitari.

Aproximació

El  grup reuneix investigadors clínics i bàsics que planifiquen una aproximació conjunta per conèixer els problemes dels pacients amb alteracions del rec sanguini cerebral. N’estudia, al laboratori i a peu de llit, els mecanismes bàsics implicats i les estratègies per obtenir un diagnòstic i un tractament millors. L'interès se centra, en especial, en conèixer més profundament la relació bidireccional entre el sistema nerviós i l’immunitari, així com en la recerca de nous tractaments neuroprotectors.

Impacte

Els estudis del grup revelen l'existència d'una interacció sofisticada entre el sistema nerviós lesionat per una alteració del rec sanguini i el sistema immunitari. També posen de manifest la gran rellevància que tenen els mecanismes de dany oxidatiu i nitrosatiu.
També considera que la recerca del paper de les cèl·lules immunitàries en la progressió de l'ictus, així com confirmar el paper prometedor dels tractaments antioxidants identificats pel grup, poden tenir unes conseqüències sociosanitàries de màxima importància.