Cita de Josefina Castro-Fornieles, Group leader (R4)
La recerca és com la infància: invertir-hi avui ens garanteix un futur millor

Recerca actual

Problema

La presència de trastorns psiquiàtrics i psicològics més o menys greus s’observa en, aproximadament, un 15% dels nens i adolescents. Això vol dir que 15 de cada 100 menors tenen dificultats psiquiàtriques i psicològiques en un moment de vital importància, en què s’estan formant els trets psicològics i les bases de funcionament de la futura persona adulta.

L’estudi de les característiques dels trastorns en aquestes edats i dels seus tractaments possibles és transcendental per a un diagnòstic i una intervenció precoços que en millorin el pronòstic.

Aproximació

El grup investiga les malalties psiquiàtriques i psicològiques més comunes en la infància i l’adolescència: trastorns alimentaris, trastorns depressius, trastorns d'angoixa, trastorns emocionals, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, trastorns de l'espectre autista i trastorns psicòtics, entre d'altres

Als estudis s'hi incloen nens i adolescents amb un risc molt elevat de desenvolupar una psicopatologia. Així, el grup pot estudiar les malalties abans que es desenvolupin i, sobretot, pot detectar-ne els símptomes anticipadament i intervenir en la prevenció.

L’estudi de les bases genètiques, les característiques clíniques, cognitives i de neuroimatge també formen part dels objectius del grup.

Impacte

Els darrers anys el grup de recerca ha fet avenços importants en la recerca de marcadors de risc de desenvolupar trastorns psicòtics, en les característiques i el pronòstic de menors amb símptomes psicòtics i en les bases biològiques del trastorn obsessiu-compulsiu i dels trastorns alimentaris. A més, ha dut a terme investigacions sobre tractaments diversos, tant a nivell farmacològic com psicològic, de diferents trastorns.

La detecció i intervenció precoç és clau en el tractament de nens i adolescents, per aquest motiu sempre forma part de les investigacions del grup.