Cita de Eduard Vieta, Group leader (R4)
Reformulem les preguntes, cerquem les respostes, trobem solucions

Recerca actual

Problema

Els trastorns bipolars i depressius són trastorns mentals greus que afecten  gairebé un 10% de la població en algun moment de la vida. El nostre grup s’ocupa de l’abordatge expert del trastorn bipolar i dels trastorns depressius, que són patologies prevalents i complexes que requereixen un coneixement profund de la psicofarmacologia i la psicoteràpia.

Aproximació

La recerca del grup és extremadament translacional. És a dir, s’orienta cap a la comprensió dels trastorns bipolars i depressius i a la millora corresponent en la pràctica clínica. Duu a terme una aproximació multidisciplinària, tant en assistència com en docència i recerca, i investiga els mecanismes neurobiològics i anatomicofuncionals que estan implicats en el desenvolupament i la progressió clíniques d’aquestes malalties, la comorbiditat (coincidència amb altres patologies), els mecanismes neurocognitius que hi intervenen i la recerca de nous tractaments farmacològics, biofísics i psicosocials.

Impacte

El grup ha contribuït a incrementar la disponibilitat de nous fàrmacs per als trastorns bipolars i depressius, mitjançant el disseny i la realització d'assajos clínics que han facilitat la introducció de nous enfocaments per al tractament farmacològic d’aquestes malalties.

Ha demostrat l'eficàcia de la psicoeducació combinada amb medicaments com el tractament estàndard del trastorn bipolar, reconegut per les guies terapèutiques internacionals. També ha contribuït a la identificació de patrons de deteriorament neurocognitiu i els seus correlats amb la neuroimatge en depressió i trastorn bipolar.