Cita de Álvaro Urbano-Ispizua, Group leader (R4)
La nostra missió és convertir els millors descobriments científics en els millors tractaments per als pacients amb hemopaties malignes

Recerca actual

Problema

Els pacients amb hemopaties malignes avançades tenen una expectativa de vida molt curta. L’esforç del grup se centra a modificar el sistema immune del pacient perquè sigui capaç de generar una resposta antitumoral més específica i més potent.

Aproximació

El grup està modificant genèticament els limfòcits del pacient (CART) perquè expressin un receptor que identifiqui les cèl·lules de la leucèmia i perquè quan les reconeguin, tinguin una gran capacitat de proliferar i d’atacar-les.

Impacte

El grup ja ha tractat 40 pacients diagnosticats de leucèmia aguda limfoblàstica i limfoma amb aquest procediment, amb resultats excel·lents. En aquests moments està preparant una modificació per fer extensiu el procediment a pacients amb  mieloma múltiple.