El Centre de Cardiopaties Congènites de Barcelona, impulsat pel Clínic i Sant Joan de Déu, atén infants amb malformacions al cor des que neixen i durant tota la seva vida adulta. Això permet millorar la qualitat en l’assistència d’aquests pacients, ja que es realitza una assistència multidisciplinària d’alta qualitat i una estratègia de seguiment a llarg termini que assegura la continuïtat durant la vida adulta.

El centre compta amb dues seus – al Clínic i a SJD – que ofereixen una cartera de serveis completa i complementària, integrat per un equip de 23 professionals, entre cirurgians cardiovasculars, cardiòlegs, pediatres i anestesiòlegs.

El centre permet aplicar a la població infantil tècniques quirúrgiques que fins ara no s’aplicaven en l’àmbit de la cirurgia cardíaca pediàtrica, però estaven molt implantades en la d’adults, com les cirurgies mínimament invasives.

Comptar amb un centre especialitzat, integrat i amb visió transversal és clau per a millorar la qualitat en l’assistència d’aquests pacients. Les cardiopaties congènites són les malformacions més comunes presents en el naixement.

Línies d'actuació

Continuïtat de l’atenció

Cobrir tota la vida de pacients i qualsevol complexitat.

Atenció integrada

Accions preventives, de cura i capacitació a nivell multidisciplinari i coordinada amb altres nivells assistencials.

Gran especialització

Basada en el talent, el coneixement, la investigació aplicada i la innovació.

Alta tecnologia

Aplicada als procediments de diagnòstic i terapèutics.

Generació i transmissió del coneixement

A través de la investigació i l’educació.