L’observatori de pacients de l’Hospital Clínic vol ser un referent en l’avaluació de l’experiència de pacients i la difusió i aplicació de bones pràctiques obtingudes a l’Hospital, per innovar i millorar la prestació de serveis de salut, de manera oberta i col·laborativa.

L’observatori també pretén recollir experiències d’èxit d’altres institucions adquirir, desenvolupar i disseminar metodologies d’avaluació implementades per altres actors rellevants en el camp de l’experiència de pacient. I al mateix temps, aplicar de forma pràctica, metodologies per avaluar l’experiència de pacients de l'hospital.

Observatori Experiència Pacient.pdf
Document resum de l'Observatori Experiència Pacient PDF - 333 KB
Descarregar

Coneixement

"La interacció de tots els professionals que participen en l'experiència de pacient, ens ajuda"

Raimon Camps

Metodologies

"El que es pretén és cocrear amb els mateixos pacients, propostes de millora en els serveis de salut"

Eva Palou

Activitats formatives

"En l'activitat del observatori s'inclou oferir una certa formació dedicada tant a pacients com a professionals"

Joan Fernando

Participació

"A través de les nostres activitats promovem una participació activa i autèntica de tots els actors, sobretot els pacients i els cuidadors"

Anne-Sophie Gresle

Transversalitat

"Un treball interdisciplinari i transversal necessari"

Ana Fernández

Grups focals

"El grup focal és una de les metodologies més utilitzades per avaluar l'experiència del i les pacients"

Jèssica Farré

Àmbits d'actuació

Coneixement

Promoure la co-creació i la disseminació de coneixement relacionat amb l’avaluació i millora de l’XPA i la participació ciutadana.

Formació

Organització de cursos (presencials i virtuals) i trobades pràctiques.  

Horizon scan

Anàlisi sistemàtica de l'entorn per identificar els àmbits en què es produeixin canvis que puguin marcar tendència i permetre una adaptació precoç als canvis.

Consultoria

Acompanyament en el procés de transformació de les organitzacions en relació amb XPA a partir de l'experiència de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Participació

Aprenentatge a partir de les activitats participatives de pacients i cuidadors atesos a l’Hospital.

Partenariat

Col·laboració amb tota mena d'organitzacions o entitats interessades en l'XPA per compartir informació o promoure projectes de recerca.

Formació

AliClinic: Introducció a la Medicina Culinària

AliClinic: Introducció a la Medicina Culinària

És un programa en línia de formació per a professionals de la salut sobre alimentació saludable, cuina pràctica i preparada a casa i estratègies per a facilitar un canvi d'hàbits en els pacients i en els mateixos professionals.

Fonaments teoricopràctics per a l'avaluació i millora de l'experiència de pacient

Fonaments teoricopràctics per a l'avaluació i millora de l'experiència de pacient

Un curs personalitzat i interactiu, amb una perspectiva multidisciplinària, enfocat a l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits i dissenyat específicament per respondre a les necessitats dels professionals de l'àmbit de la salut.