El grup d'estudi de la patologia sèptica, notícia per partida doble