La revolució de la imatge mèdica, a Forum Salut Clínic

El Dr. Lluís Donoso, director del Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic, va ser l'encarregat d'oferir, el passat dijous 27 de febrer, la segona conferència del cicle 2014 de Fòrum Salut Clínic. En aquesta ocasió, la xerrada va estar dedicada als "Avenços en el diagnòstic mèdic: La revolució de la imatge", davant un nombrós públic que omplia la sala d'actes Farreras Valentí de l'hospital

Per al Dr. Donoso, la imatge mèdica va guanyant progressivament en ressolució morfològica i en sensibilitat, i constitueix avui día una eina clau en el diagnòstic de moltes malalties; té també una funció important en el monitoratge dels tractaments. Els últims avenços d’aquestes tècniques estan incrementant ràpidament la utilització de la imatge per als diagnòstics funcionals i quantitatius, en la guia de tractaments mínimament invasius i en el diagnòstic molecular.

Actualment, el format digital de la majoria de les modalitats permet arxivar en electrònic tota la informació que contenen les imatges. Això permet la seva anàlisi i processat posteriors, així com l'accés posterior a aquesta informació des de qualsevol punt. La Telemedicina es veu així impulsada per aquestes noves tecnologies digitals, en el desenvolupament de les quals els especialistes en diagnòstic per la imatge estan molt involucrats, ja que tenen la responsabilitat d’avaluar les fortaleses i debilitats de les diferents modalitats que s'utilitzen en la pràctica assistencial diària.

En aquest sentit, segons el Dr. Donoso, cal treballar conjuntament amb altres especialistes per tal de crear els algorítmes integrats per maximitzar l'efectivitat clínica de les imatges digitals. També, és important tenir en compte la responsabilitat dels especialistes de la imatge clínica en la implantació i la gestió eficients d’aquestes tecnologies en l’entorn clínic.

Un cop acabada la intervenció del Dr. Donoso es va obrir el torn de preguntes dels assistens, després del qual es va presentar la següent conferència del cicle, que serà a càrrec del Dr. Joaquim Mullol i tractarà d'un tema també força interessant: "L'olfacte, el sentit més desconegut."