• Idioma actual català

21 experiències reben el certificat de qualitat del sistema de salut

Una experiència presentada pel Servei d’Anestesiologia del Hospital Clínic junt amb la Unitat d’Endoscòpia Digestiva, va rebre el passat 21 de setembre el certificat de qualitat en el marc de la III Jornada de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS). En aquesta jornada, que va reunir a Barcelona més de 600 professionals, gestors i directius del sector de la salut, varen rebre el certificat un total de 21 experiències.

La Dra. Graciela Martinez-Palli, de la Secció d’Anestesiologia del Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), va presentar els resultats del projecte anomenat: "Integració d’infermeria especialitzada en el equip de anestesia per a la sedació profunda en l’àmbit de la Endoscòpia Digestiva" que ha estat acreditat com experiència innovadora pel OIGS. L’objectiu de l’Observatori, va explicar el conseller Boi Ruiz, és promoure la participació dels professionals i dels centres sanitaris en la identificació, valoració i visibilitat de les experiències innovadores en l’àmbit de la gestió sanitària en el sistema català de salut.

La creixent demanda d'anestèsia/sedació per a procediments mínimament invasius com l'endoscòpia digestiva obliga a un replantejament del model clàssic de treball assistencial per part dels anestesiòlegs de manera que s'adapti a un àmbit amb requeriments diferents. La integració d'infermeres especialitzades en l'equip d'anestèsia és clau per assegurar una àmplia cobertura assistencial. La formació del personal, protocol·lització de les tècniques, i la supervisió directa per part de l'anestesiòleg són indispensables per treballar amb les màximes condicions d'eficiència, seguretat i qualitat.

L’any 2000 es va incorporar un anestesiòleg a la plantilla de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva, fonamentalment per a la sedació de pacients sotmesos a ecoendoscòpia. Llavors la Unitat comptava amb tres cubiculums d'exploració de manera que l'anestesiòleg cobria únicament les exploracions realitzades en un sol cubiculum (600 exploracions/any), el que suposava menys del 20% de les exploracions realitzades anualment en el centre. A partir de la inauguració l'any 2002 de la nova unitat d'endoscòpia digestiva amb 6 cubiculums d'exploració, vàrem ser pioners posant en marxa de manera escalonada un model assistencial basat en un equip d'anestèsia format per anestesiòlegs i infermeres especialitzades en anestèsia.

Aquest model, consolidat totalment durant l'any 2013, ens permet realitzar el 100% dels procediments endoscòpics practicats a la unitat en horari de matí, siguin bàsics o avançats, urgents o programats, en pacients de baix o alt risc anestèsic, sota sedació profunda amb la supervisió experta d'un anestesiòleg. Un equip de dos anestesiòlegs i sis infermeres d’anestèsia realitzen la sedació de més de 8.000 procediments a l'any. Cada anestesiòleg és responsable de l'activitat realitzada a tres cubiculums de forma simultània, sent la infermera d'anestèsia qui, seguint un estricte protocol, en realitza la sedació.

La formació que reben les infermeres per part del grup d'anestesiòlegs adscrit a la unitat està estructurada en una part teòrica i una altra pràctica amb tres fases ben definides: observacional, administració tutelada i fase de consolidació. El procediment anestèsic s'inicia amb una consulta pre-anestèsica no presencial (telefònica), prèvia revisió de la història clínica informatitzada, que realitza la mateixa infermera el dia abans de la prova. La tècnica anestèsica està protocol·litzada de manera que es compleixin tots els requisits de seguretat per al pacient, tant referent a la preparació dels fàrmacs i material anestèsic, com al monitoratge intra-procediment i post-procediment i la mateixa administració de la sedació. Durant tot el procediment existeix una comunicació directa entre l'anestesiòleg, que està sempre present a la unitat, i la infermera d'anestèsia, a través d'un sistema de comunicació tipus walkie-­talkie.

Sense el compromís, l’entusiasme i la complicitat de tots el professionals implicats en aquest projecte, la seva implementació no hagués estat possible. Avui a la Unitat ens sentim orgullosos de haver resolt amb un sistema segur i eficaç el que ha estat per nosaltres un dels reptes assistencials mes importants en els darrers anys.