Activitats vinculades a la Direcció d’Infraestructures, d’obres iniciades, acabades i trasllats

  • Trasllat de l’àrea mèdicoadministrativa de l’ICNU de la 10-12 planta 4a a la 12.5.
  • Trasllat dels data mànagers de l’ICMHO al pis del carrer Urgell 216 5è 2a.
  • Acabat el trasllat provisional del Servei d’Endocrinologia a la 12.4
  • Finalitzada la reforma pel trasllat provisional d’Urodinàmia (ICGON) de la  5.2  a la 3.5/3
  • Iniciada la reforma de la Sala d’Endocrinologia de la 5.7
  • Finalitzada la reforma integral de la Sala d’Hospitalització de Nefrologia i UTR a la 8.5.
  • Trasllat pavelló  6.0 ICT  respiratòries a ubicació temporal interpavelló 4/6 planta 0.
  • Inici obres pavelló 6 planta 0 ICT respiratòries.