Activitats vinculades a la Direcció d'Infrastructures, d'obres iniciades, acabades i trasllats

  • Trasllat de l’hospital de dia Endocrino a 5.7/7
  • Finalitzada la reforma de l’escala 5
  • Posada en marxa la nova Unitat d’Ictus interpavelló 6.8 planta 4.
  • Finalitzada la reforma parcial 2.2 per ubicació de la UGA (Unitat Geriatria Aguts). Trasllat de la UGA des del Pavelló 1 planta 4.
  • Trasllat de l’arxiu Passiu des del c. València 184, a la Maternitat(mòdul prefabricat) ,al local del c. Mallorca 183 i al soterrani de l’edifici de Consultes Externes.
  • Finalitzat i trasllat del Centre Diagnosi Respiratori 6.0.
  • Finalitzada la substitució del ascensor escala 7.
  • Finalitzada ampliació Escola FP Eixample Cínic del c. Provença 216.
  • Finalitzats els nous despatxos de ISGLOBAL al C. Rosselló 132 7a.