Activitats vinculades a la Direcció d’Infrastructures, d’obres iniciades, acabades i trasllats

•    Finalitzada la última fase de la reforma de Radiologia a la Maternitat.

•    Acabada la reforma de la 1a fase del vestíbul de la Maternitat, entrada principal.

•    Acabada i en funcionament la 2a fase d’ampliació del clima del Pla Director de Clima de la Maternitat.

•    Finalitzada la 2a i última fase de la reforma de 8 habitacions d’aïllament de la Unitat de Trasplantament Hematopoètic 2.4

•    Posada en marxa del nou ascensor i escala 6.

•    Remodelació de vestidors i lavabo, interpavelló 3-5 planta 0 CDI.

•    Trasllat de l’Hospital de dia de l’ICT  de la 5/2 a la 5/6 per tal de poder iniciar les obres d’Electrofisiologia.

•    Trasllat de l’Àrea de Citogenètia Oncohematològica de la Unitat d’Hematopatologia (Servei d’Anatomia Patològica) de 4/2 a la 1/0, el dia 27.

•    Trasllat el dia 30 de la Unitat de Diagnòstic d’Urologia de la 12/1 a la 10/1.

•    Finalitzat el despatx de dispensació de receptes 2a planta de Consultes Externes.

•    Adequació vestidors del CDI.

•    Finalitzada la remodelació de l’àrea de suport de RMN del CDI.

•    Inici enderrocament de la caserna de bombers del carrer Provença.

•    Inici obres de remodelació de l’ascensor i l’escala 2.